XV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU - DNI SZEMROWIC 2018

2 - 3 CZERWCA 2018

STRAŻACY, GRUPY REKONSTRUKCYJNE I WSZYSCY FANI ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

NASZA IMPREZA STARTUJE JUŻ PO RAZ PIĘTNASTY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SZEMROWIC W DNIACH 2 I 3 CZERWCA.

POD TYMI LINKAMI ZNAJDZIECIE REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZEŃ:

REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZEŃ

OTO PROGRAM:

2 czerwca 2018 (SOBOTA)

11.00 – KONFERENCJA POPULARNO – NAUKOWA „DZIEJE POŻARNICTWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU DO 1945 ROKU” – TEMAT: „HISTORIA FIRMY GEBRIEDE KIESLICH PATSCHAKAU – W 150 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA” - PAN DARIUSZ FALECKI Z CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH (namiot festynowy)

 

13.00 – 16.00 – PREZENTACJA I POKAZY ZACHOWANEGO SPRZĘTU, POCHODZĄCEGO Z FABRYKI W PACZKOWIE (boisko sportowe)

16.00 - 17.30 - XIV Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej, przenośnej zabytkowej sikawki (boisko sportowe)

17.30 - 18.00 - ceremonia wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników zawodów MDP oraz uczestników prezentacji i pokazów zabytkowego sprzętu (boisko sportowe)

18.00 - 20.00 - występ artystyczny dzieci z przedszkola i Szkoły Podstawowej z Szemrowic (namiot festynowy)

20.00 - 2.00 - Dyskoteka DJ "Dragon"(namiot festynowy)

 

3 czerwca 2018 (NIEDZIELA)

12.00 - 12.45 - zbiórka uczestników XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku (przed remizą OSP Szemrowice)

12.45 - 13.15 - losowanie listy startowej pod kierownictwem komisji sędziowskiej (remiza OSP Szemrowice)

13.15 - 14.00 - korowód ulicami Szemrowic

14.00 - 14.30 - uroczyste otwarcie XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku (boisko sportowe)

14.30 - 17.30 - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku z podziałem na drużyny żeńskie i męskie w kategoriach: sikawki przenośne, sikawki konne (boisko sportowe) 

14.30 - 15.00 - występ artystyczny grupy mażoretek z Dobrodzienia (namiot festynowy)

15.00 - 16.00 - występ Orkiestry Dętej z Szemrowic (namiot festynowy)

16.00 - 17.00 - występ ludowego zespołu "Na Chwila" z Kadłuba (namiot festynowy)

17.30 - 18.00 - ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom i uczestnikom XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz pamiątkowych statuetek pięciu jednostkom OSP, które najczęściej brały udział w zawodach (boisko sportowe)

18.00 - 20.00 - występ kabaretu strażackiego "Zgrani Forejmani" (namiot festynowy)

20.00 - 2.00 - Bal Strażaka z udziałem zespołu muzycznego "Magnum" (namiot festynowy)

 

Projekt dofinansowany z funduszy:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi

 

Gminy Dobrodzień - „Organizacja imprezy historyczno – edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym  Śląsku”

 

KONSOLIDIERUNG DER BEGEGNUNGSSTäTTEN - 2018

Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

 

Zakład Produkcyjno -

Handlowy Krystian Jarzombek

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SZEMROWICE

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – KOŁO SZEMROWICE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEMROWICACH