WYDARZENIA 2014


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

    Zebranie sprawozdawcze OSP Szemrowice odbyło się w dniu 24 stycznia 2014. Strażacy podsumowali 2013 rok i zakreślili plany na obecny. Dwóch druhów otrzymało również medale.

Na zebranie przybyła bardzo liczna grupa strażaków, członków MDP oraz zaproszeni goście: Róża Koźlik - burmistrz Dobrodzienia, Zygmunt Zalewski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Jarosław Zalewski - z Komendy Powiatowej OSP z Olesna,  Erwin Dziuba - Prezes Zarządu MG OSP RP, Ewald Zajonc - sekretarz Zarządu MG OSP RP oraz inspektor ds OSP Piotr Więdłocha.

Po powitaniu gości, sprawozdanie z działalności OSP przedstawili wspólnie dh Joachim Wloczyk oraz Prezes OSP Andrzej Pluta.

Jednostka OSP Szemrowice brała czynny udział w życiu społeczności wioski poprzez różnego rodzaju działania i akcje. W 2013 roku do jednostki należało łącznie 47 strażaków (w tym 9 kobiet) oraz 20 chłopców i dziewcząt w ramach MDP. Miało miejsce 25 wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 11 razy do pożarów, 7 razy do wypadków i kolizji oraz 7 razy do miejscowych zagrożeń. Strażacy odbyli szereg szkoleń i ćwiczeń: ćwiczenia KSRG w Starym Oleśnie (27 kwietnia), ćwiczenia wojewódzkiego odwodu operacyjnego "7 kompanii" w Strzelcach Opolskich (26 października), szkolenie medyczne (9 luty), ćwiczenia naczelnika w zakresie podtopień (29 sierpnia), kurs weryfikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla 4 osób. Jednostka dokonywała także zakupów: z funduszy gminy Dobrodzień na kwotę 3075,2 zł, z dotacji KSRG za 10249 zł, z nagrody pieniężnej za zwycięstwo w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych za kwotę 500 zł, z funduszu sołeckiego za kwotę 2000 zł oraz z własnych funduszy za 710 zł.

W zeszłym roku OSP Szemrowice była organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, gdzie pierwsze miejsca zajęły MDP żeńska i męska, a drugie miejsce drużyna kobieca,  współorganizatorem X Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz AUTOSACRUM - SZEMROWICE 2013. Co miesiąc odbywały się także zebrania porządkowe i szkoleniowe.

Planowane zakupy z dofinansowania: wąż ssawny 2 szt, cztery komplety mundurów wyjściowych kobiecych, pięć kompletów mundurów koszarowych, dziesięć par butów HERKULES, prądownica, jeden smok ssawny

 W bieżącym roku zostanie wykonana także modernizacja centralnego ogrzewania dla całego obiektu oraz druga brama wjazdowa do garażu. Ponadto w planach jest organizacja XI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku

W trakcie dyskusji zabrała głos burmistrz Róża Koźlik, informując o stanie budżetu gminy w kwestii utrzymania i inwestycji OSP, dh Zygmunt Zalewski podziękował strażakom za zaangażowanie i udział w życiu naszej społeczności, a dh Jarosław Zalewski przedstawił krótko najważniejsze statystyki dotyczące straży pożarnych w powiecie oleskim.

W czasie zebrania miał miejsce bardzo miły akcent. Dh Marek Czapla otrzymał z rąk Zygmunta Zalewskiego, członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opole, brązowy medal zasługi dla pożarnictwa, a z rąk pani burmistrz Róży Koźlik odznakę za wysługę 25 lat dla pożarnictwa. Natomiast dh Gerard Stych odznakę 45 lat wysługi dla pożarnictwa, którą druhowi wręczyła również pani Burmistrz

         

ĆWICZENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Strażacy naszej OSP co roku spotykają się na szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku spotkali się 22 lutego.

Około 20 strażaczek i strażaków OSP i MDP odbyło kilku godzinne szkolenie pod okiem druhny Patrycji Grabinskiej, która zapoznała wszystkich najpierw z teorią a potem wszyscy mogli ćwiczyć praktycznie kolejne elementy udzielania pomocy przedmedycznej. A mogli przećwiczyć w jaki sposób właściwie zakładać kołnierz ortopedyczny, odwrócić bezpiecznie poszkodowanego leżącego twarzą do ziemi w drugą stronę, zdjąć kask z głowy poszkodowanemu i podać tlen z użyciem defibrylatora  

         

ŚWIETLICA NA FERIE

Tegoroczne, wyjątkowo wiosenne ferie zimowe dzieci z Szemrowic i Warłowa spędziły na zajęciach świetlicowych. W każdy dzień tygodnia na dwie godziny sala OSP zapełniała się kilkunastoma dziećmi w różnym wieku, a z najmłodszymi pociechami przychodzili także rodzice. Najmłodsza uczestniczka zajęć miała 1,5 roku. Przygotowano dla nich gry, zabawy i dwie godziny mijały bardzo szybko. Można było pograć w tenisa stołowego, cumbergaja, rysować, a także pograć w gry komputerowe.

Organizatorami tegorocznych zajęć było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Ochotnicza Straż Pożarna. Organizatorzy dziękują serdecznie również rodzicom dzieci na pomoc organizacyjną