WYDARZENIA 2015


WYBRALIŚMY SOŁTYSA NA KADENCJĘ LAT 2015 - 2019

23 lutego 2015 mieszkańcy Szemrowic spotkali aby wybrać sołtysa na kadencję lat 2015 - 2019. W wyniku wyborów sołtysem Szemrowic ponownie został wybrany Norbert Max.

Zebranych powitała burmistrz Dobrodzienia, pani Róża Koźlik. Jednak zebranie rozpoczęło się od pogadanki dzielnicowego Szemrowic, aspiranta Wojciecha Wicharego z Komisariatu Policji w Dobrodzieniu, który przedstawił zebranym zagrożenia związane z nieprawidłową ochroną naszego mienia, a w szczególności domów. Zwrócił też uwagę na obowiązek odpowiedniego oznakowania w światła odblaskowe pieszych poruszających się po zmroku po drogach publicznych.

Po tej bardzo pouczającej prezentacji przystąpiono do głównego punktu zebrania, czyli wyborów sołtysa. Najpierw zostało przedstawione sprawozdanie z pracy sołtysa za lata 2011 - 2014, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funduszu sołeckiego w tych latach. Burmistrz Róża Koźlik serdecznie podziękowała mu za ostatnie lata starań i działalności społecznej. Następnie nadszedł czas podawania kandydatur do funkcji sołtysa. Na ponowne kandydowanie wyraził ostatecznie zgodę dotychczasowy sołtys Norbert Max i jego kandydatura uzyskała akceptację mieszkańców wioski będących na zebraniu. Podczas zebrania wybrano również Radę Sołecką w składzie: Jolanta Max, Beata Pluta, Lucjan Tkaczyk i Joachim Wloczyk. Na koniec Pani Burmistrz przedstawiła planowane na 2015 rok inwestycje, natomiast mieszkańcy podjęli kwestię skwerku przy ulicach Wiejskiej i Na Makowczyce, a także potrzebę usunięcia koszy na śmieci rozstawionych przy ulicach wioski, gdyż nie ma ich kto opróżniać.

DZIEŃ KOBIET

7 marca nasze Panie spotkały się w sali OSP z okazji Dnia Kobiet.

Frekwencja dopisała, było 46 Pań, w tym połowa z okolicznych miejscowości. Na początek serwowaliśmy kawę i ciasto, a podczas poczęstunku Pani Aneta Lempa - kosmetolog, opowiadała nam co nieco o rodzajach skóry, o ich problemach i poradziła jakich używać kosmetyków. Rozdała również próbki kremów i podjęła się próby zmiany wizerunku jednej z Pań przy pomocy kosmetyków. Podczas gdy goście częstowali się zakąskami, to zorganizowałyśmy loterię fantową, w której każdy los był pełny, a zawierały zadania do wykonania: Panie śpiewały piosenki, opowiadały kawały i odgadywały zagadki. Z tego powodu było bardzo wesoło. o godzinie 19 zajechała ciepła kolacja, po której odbył się konkurs wiedzy o śląskich, trudnych słówkach. W tej konkurencji brały udział trzy Panie, a wygrała Pani Halina Wańczyk, otrzymując w nagrodę szynkę zasponsorowaną przez Pana Krystiana Jarzombek, natomiast pozostałe Panie otrzymały czekolady, jako nagrody pocieszenia. Później były wspólne śpiewy, wesołe kawały i dobra zabawa do późnej nocy. Każda z Pań wyszła z imrezy z kwiatkiem w ręku.

Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie i miłą atmosferę, a szczególnie tym, które pomagały w organizacji imprezy oraz sponsorom i zapraszamy wszystkich za rok.